Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații

Media Kit

Util pentru articolul tău.

Foto Arin Stanescu - Partener Coordonator
Foto Simona Milos - Partener
Foto Stefan Dumitru - Partener
Logo SMDA

Noutăți

01.03.2016

SIMONA MILOŞ, DESPRE PROCESELE CU "BĂIEŢII DEŞTEPŢI" DIN ENERGIE

Avocatul Simona Miloş, preşedintele Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (INPPI), care face parte din echipa ce reprezintă Hidroelectrica în procesele cu "băieţii deştepţi" din energie, ne-a vorbit, pe larg, despre cursul şi stadiul acestor procese.
Reporter: Recent, aţi câştigat trei procese împotriva "băieţilor deştepţi", deschise în urmă cu circa patru ani. Vă rugăm să ne oferiţi mai multe detalii despre aceste procese...
Simona Miloş: Aş începe cu o precizare: meritul este al întregii echipe SMDA, şi nu numai al meu. De asemenea, am avut o colaborare excelentă şi cu avocaţii administratorului judiciar de la SCA Borza şi Asociaţii - în special cu doamna Laura Gîlcevescu, un foarte bun avocat.
Primul din cele trei procese despre care s-a vorbit în ultima vreme este reprezentat de opoziţiile formulate de către Alpiq Romindustries şi Alpiq Romenergie împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei Hidroelectrica.
Celelalte două sunt: contestaţia formulată de Alpiq RomIndustries împotriva măsurii Administratorului Judiciar Euro Insol de neînscriere în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 527 milioane de lei şi contestaţia la tabelul preliminar formulată de către ALRO Slatina privind neînregistrarea la masa credală cu suma de 129.664.792 milioane lei.
Cred că ar merita menţionate şi cele două procese câştigate - ambele în mod irevocabil -, respectiv procesul intentat de către Elsid Titu privind contestaţia împotriva măsurii de aplicare a clauzei de forţă majoră pentru deficitul hidrologic sever din anul 2012 şi contestaţia Energy Holding împotriva măsurii administratorului judiciar de denunţare a contractului încheiat cu Hidroelectrica, contract apreciat ca fiind unul păgubitor pentru societatea debitoare.
În total, societatea noastră de avocatură a fost angajată de către Hidroelectrica să o reprezinte în procedura insolvenţei într-un număr total de 14 cauze diferite, procese intentate de către traderii de energie - Alpiq Romenergie, Alpiq Romindustries, Energy Holding, EFT, de către producătorii ALRO Slatina, Elsid şi Electrocarbon sau de societăţi din grupul Andritz - care au efectuat lucrările de retehnologizare la centralele de la Porţile de Fier I, II şi Oltul Inferior.
Toate aceste companii au solicitat Tribunalului Bucureşti să dispună înscrierea în tabelul preliminar cu sume totale de 1.526.298.746,84 lei (peste 340 milioane euro), reprezentând pretinse daune produse de către Hidroelectrica prin nelivrarea întregii cantităţi de energie electrică contractate, nelivrare datorată invocării clauzei de forţă majoră în care s-a găsit Hidroelectrica în anul 2011, din cauza deficitului hidrologic fără precedent.
Totodată, o parte dintre traderi au formulat contestaţii împotriva măsurii administratorului judiciar de denunţare a contractelor. Vorbind despre contractul de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat de Hidroelectrica cu Energy Holding nr. 33CE/14.01.2004, acesta a fost denunţat de administratorul judiciar la data de 24.07.2012, în contextul eşuării negocierilor cu trader-ul de energie. Doar în legătură cu acest contract, pe perioada de derulare a acestuia, diferenţa dintre valoarea preţului mediu anual al Pieţei Zilei Următoare (PZU) şi valoarea contractuală a preţului energiei livrate firmei Energy Holding a generat în perioada 2006 - 31 mai 2012 o pierdere pentru Hidroelectrica de 1,45 miliarde de lei. Prin denunţarea contractului cu Energy Holding, Hidroelectrica a obţinut doar în primele 18 luni de la denunţare venituri suplimentare de peste 550 milioane de lei, ceea ce a permis companiei să înregistreze un profit record de peste 2 miliarde de lei cumulat pe exerciţiile financiare 2013-2014 şi aproape 1 miliard de lei pe primele 10 luni din 2015, aşa cum sublinia reprezentantul administratorului judiciar, domnul avocat Remus Borza.
Reporter: De ce a durat atât de mult ca aceste cazuri să ajungă la final şi în cât timp ar fi trebuit rezolvate? Care a fost cursul proceselor în cei patru ani?
Simona Miloş: Un motiv al acestei durate este legat de faptul că într-un prim ciclu procesual, instanţa de fond a respins toate cererile ca inadmisibile, admiţând aşadar o excepţie procedurală, fără să intre însă pe fondul cauzelor deduse judecăţii. După ce instanţa de control judiciar a apreciat că cererile erau admisibile, dispunând casarea cu trimitere spre rejudecare pentru soluţionarea fondului, a urmat cel de-al doilea ciclu procesual în care, practic, s-a reluat întreaga judecată a cauzei. De la momentul primei hotărâri a instanţei de fond şi cel al judecării recursului, a trecut mai bine de un an de zile, perioadă firească, dacă avem în vedere agenda încărcată a instanţelor de judecată.
Reluarea celui de-al doilea ciclu procesual în anul 2014 a însemnat şi administrarea unui amplu probatoriu în majoritatea cauzelor, respectiv a unor expertize tehnice de specialitate, în domenii de strictă specializare, cum ar fi cel energetic, hidrologie, maşini - unelte, dar şi expertize contabile şi bibliorafturi întregi de înscrisuri. Atunci când literalmente se vine în instanţă cu metri-cubi de înscrisuri, este dificilă chiar depozitarea, ca să nu mai vorbim despre lecturarea acestor documente.
Aceste cauze obiective, coroborate cu incidentele procesuale invocate de către adversari - cereri de amânare - mai mult sau mai puţin justificate, obiecţiuni, recuzări, cereri de strămutare, înscrieri în fals - într-o frază cam tot ce prevede codul de procedură civilă în materie de solicitări de amânare - au însemnat aproape patru ani de judecată. Şi încă nu s-a terminat.
Reporter: Care sunt deciziile luate în justiţie?
Simona Miloş: Până la acest moment, toate soluţiile pronunţate de către instanţe sunt favorabile Hidrolectrica. Chiar dacă la un moment dat, soluţiile din primul ciclu procesual au fost desfiinţate de către instanţa de control judiciar care a decis trimiterea cauzelor spre rejudecare, aceasta nu poate fi considerată o victorie împotriva Hidroelectrica.
Nefiind antamat fondul problemei, ci doar soluţionate aspecte procedurale, abia în cel de-al doilea ciclu procesual putem vorbi despre tranşarea chestiunilor de drept ce fac obiectul judecăţii pe fond. Deci, abia aceste hotărâri, pronunţate în cel de-al doilea ciclu procesual, pot fi considerate că exprimă realitatea situaţiei juridice deduse judecăţii - asta ca să spulberăm ceea ce a apărut la un moment dat în presă, anume că instanţele ar fi dat câştig de cauză traderilor de energie, admiţând recursurile împotriva primelor sentinţe.
Reporter: Hotărârile sunt definitive sau a fost înaintat Apel?
Simona Miloş: Avem deja trei hotărâri irevocabile prin respingerea recursurilor - respectiv opoziţiile la deschidere a procedurii insolvenţei formulate de către Alpiq Romenergie şi Alpiq Rominsdustries, contestarea măsurii de denunţare a contractului încheiat cu Energy Holding şi contestarea măsurii aplicării forţei majore pentru anul 2012 în contractul încheiat cu Elsid Titu SA.
Mai avem soluţionate la fond şi câştigate de Hidroelectrica patru dosare: rejudecare contestaţii la tabelul preliminar formulate de ALRO SA Slatina,ALPIQ ROMINDUSTRIES şi ANDRITZ HYDRO GMBH şi rejudecare contestaţie împotriva măsurii administratorului jududiciar de denunţare a contractului de vânzare-cumpărare energie electrică, formulată de ALPIQ ROMINDUSTRIES. Totodată, la termenul de judecată din data de 24.02.2016, instanţa a rămas în pronunţare în încă două contestaţii împotriva tabelului preliminar, respectiv contestaţia Energy Holding şi cea a EFT AG, dar nu cunoaştem încă soluţia instanţei.
Cel puţin în ceea ce priveşte contestaţia Energy Holding, respingerea acesteia ar însemna eliminarea unei mari presiuni pentru Hidroelectrica, întrucât Energy Holding a solicitat nu mai puţin de 1,1 miliarde lei cu titlu de despăgubiri pentru nelivrarea integrală a energiei contractate în anul 2011.
Dintre dosarele aflate în portofoliul SMDA, mai sunt în curs de soluţionare de către instanţa de fond un număr de cinci dosare, respectiv rejudecarea contestaţiilor formulate de ALPIQ ROMENERGIE, ELECTROCARBON, ELSID TITU la tabelul preliminar al creanţelor, rejudecarea contestaţiei formulate de ALRO împotriva măsurii administratorului judiciar de aplicare a clauzei de forţă majoră cu privire la contractrul 47CE/2005 (2012) şi rejudecarea contestaţiei formulate de ANDRITZ HYDRO GMBH la măsura administratorului judiciar de denunţare unilaterală a unor amendamente la contractul 2I/50765 din 09.11.2001.
Reporter: Ce elemente au adus reclamanţii în favoarea lor?
Simona Miloş: Principala susţinere a fost aceea că nu ar fi existat cazul de forţă majoră invocat - seceta hidrologică - deşi toate actele dosarului atestau o situaţie fără precedent în ultimii 100 de ani în România. Această susţinere a traderilor a fost din start contrazisă de certificatele de atestare a cazului de forţă majoră emise de către Camera de Comerţ şi industrie a României pentru absolut toate contractele traderilor. Deci, întreaga procedura contractuală a fost respectată cu stricteţe de către Hidroelectrica.
În plus, s-a mai susţinut că Hidroelectrica este un simplu furnizor de energie electrică şi nu acţionează în calitate de producător şi prin urmare chiar şi în forţă majoră ar fi trebuit să cumpere energie din piaţă şi să o revândă traderilor. În traducere liberă, această teorie însemna că Hidroelectrica ar fi trebuit să cumpere energie scumpă şi să o revândă ieftin reclamanţilor, sub costul de achiziţie. Ca să aveţi o imagine a pretenţiilor traderilor, Hidroelectrica ar fi trebuit să cumpere din piaţă energie la 220-240 leiMWh pentru a o revinde acestora la 130 lei/MWh, doar pentru ca cei din urmă să o poată revinde la rândul lor la preţuri de 240-260 lei MWh.
În opinia noastră, dacă Hidroelectrica ar fi procedat în manieră pretinsă de către reclamanţi şi ar fi onorat integral contractele bilaterale în forţă majoră, în primul rând ar fi periclitat funcţionarea în siguranţă a Sistemului Energetic Naţional, iar în al doilea rând ar fi riscat suspendarea sau chiar retragerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor emise de ANAR şi a licenţelor emise de către ANRE. Consecinţa directă ar fi fost închiderea hidrocentralelor, cu efecte sistemice pentru economia naţională.
De altfel, chiar ieri s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în complet de 5 judecători, şi a dispus condamnarea penală şi închisoarea cu executare pentru un fost ministru (n.r. Codruţ Sereş, fost ministru al Economiei, care a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare) şi pentru întreaga conducere a Hidroelectrica de la acea dată, pentru refuzul Hidroelectrica de a aplica clauza de forţă majoră într-o situaţie similară din anul 2003 (dar nu atât de gravă că în 2011!), cu aceiaşi parteneri contractuali.
Practic, la acest moment, în prezenţa unei hotărâri definitive în materie penală, care tranşează latura civilă a contractelor bilaterale încheiate cu traderii de energie şi justifică astfel întreg raţionamentul nostru prezentat mai sus, nu mai este nimic de adăugat.
Reporter: Cum vor fi recuperate prejudiciile aduse statului?
Simona Miloş: Până la recuperarea prejudiciilor, trebuia oprită hemoragia, lucru care s-a realizat cu succes de către administratorul judiciar.
Efectele pozitive ale măsurilor luate de către Euro Insol au fost deja prezentate de către reprezentantul administratorului judiciar, fiind de notorietate faptul că, urmare a denunţării contractelor păguboase încheiate de către Hidroelectrica cu traderii de energie, aceasta a înregistat profituri istorice, reuşind să distribuie şi dividende Statului Român. Concret, aşa cum rezultă din rezultatele financiare ale companiei prezentate de administratorul judiciar, la data deschiderii procedurii insolvenţei, Hidroelectrica era într-o situaţie financiară extrem de dificilă, înregistrând pierderi cumulate de peste 170 milioane Euro în exerciţiile financiare 2011 - 2012 şi o trezorerie netă negativă de 782 milioane lei. În procedura de insolvenţă au fost denunţate de administratorul judiciar contractele dezavantajoase cu traderii de energie şi au fost renegociate 487 de contracte, în urma acestor măsuri Hidroelectrica ajungând să raporteze în anul 2013 un profit de 902 milioane lei, în anul 2014 un profit record de 1,157 miliarde lei şi în 2015 un profit de 1,104 miliarde lei.
Din cele cunoscute de noi, Hidroelectrica depune toate diligenţele, pe toate planurile, pentru recuperarea acestor prejudicii.
Reporter: Ce a reprezentat implicarea în aceste dosare pentru avocatul Simona Milos?
Simona Miloş: În primul rând au însemnat o conştientizare a impactului enorm al acestor cauze pentru miza economiei naţionale. Hidroelectrica este o emblemă pentru economia României şi, mai mult decât aspectele tehnic juridice, aceste cauze reprezintă pentru mine o puternică misiune socială, în care m-am implicat trup şi suflet. Cât priveşte aspectele tehnico-juridice despre care aminteam, acestea au reprezentat oricum în sine o provocare, pentru că aceste litigii ne-au forţat să ne depăşim limitele şi să aprofundăm chestiuni din cele mai variate domenii, cum ar fi hidrologia, hidroenergetica, maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice, energetică şi piaţă de energie - domenii super specializate. Desigur că, în acest demers, am avut privilegiul de a fi asistaţi de profesionişti desăvârşiţi în domeniile respective, cărora aş dori să le mulţumesc pentru profesionalismul, implicarea, dedicarea şi seriozitatea cu care au răspuns solicitărilor Hidroelectrica; mă refer aici nu doar la domnii profesori universitari, ci şi la specialişti extrem de bine pregătiţi din cadrul Hidroelectrica, salariaţi ai departamentelor tehnice.Aceleaşi aprecieri şi cuvinte de laudă le am şi pentru echipa administratorului judiciar şi a avocaţilor acestuia, alături de care am simţit că Hidroelectrica este, înainte de toate, un proiect de suflet. Cea mai mare răsplată pentru noi, ca avocaţi, pentru serile petrecute departe de familie şi pentru nenumăratele ore de muncă, o reprezintă confirmarea de către instanţă a justeţei poziţiei părţii pe care o apărăm.
Reporter: Mulţumesc!

Fostul ministru al Economiei Codruţ Sereş - condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
Codruţ Sereş, fost ministru al Economiei a fost condamnat, ieri, la 4 ani de închisoare cu executare, după ce a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, în septembrie 2011, pentru că ar fi ascuns activităţile ilegale ale conducerii SC Hidroelectrica SĂ, în urma cărora au fost aduse prejudicii de aproximativ 165 de milioane de dolari. În rechizitoriul trimis instanţei, procurorii DIICOT l-au acuzat pe Codruţ Sereş de complot şi subminarea economiei naţionale, conform Hotnews. În acelaşi dosar, procurorii i-au deferit justiţiei şi pe cei care făceau parte din conducerea Hidroelectrica, respectiv pe Eugen Pena, fost director general, Victoria Geormaneanu, fost director economic, George Lavinius Asan, director furnizare, Nicolae Opriş, fost şef Serviciu Marketing - Furnizare, Traian Oprea, director general, Georgeta Iosif, director economic. Potrivit probelor din dosar, Eugen Pena a iniţiat şi a constituit o asociere infracţională, împreună cu Traian Oprea, Victoria Geormaneanu, George Lavinius Asan, Nicolae Opriş şi Georgeta Iosif şi au desfăşurat activităţi infracţionale care au produs un prejudiciu considerabil patrimoniului societăţii şi bugetului consolidat al statului. Activitatea infracţională a vizat modalitatea de contractare a cantităţilor de energie electrică rezultate din producţia proprie şi din achiziţiile de la alţi producători, în condiţii total nefavorabile societăţii şi a condus la imposibilitatea asigurării, în anumite perioade de timp, a rezervei de putere necesare funcţionării în siguranţă a Sistemului Energetic Naţional - ramură strategică a economiei naţionale, aspect de natură să submineze economia naţională. Fosta echipă de conducere de la Hidroelectrica este acuzată că, în cursul anului 2003, în contextul apariţiei fenomenului de secetă hidrologică pentru fluviul Dunărea şi a prognozelor meteorologice privind situaţia hidrologică pe râurile interioare, nu a invocat clauza de forţă majoră inserată în contractele de furnizare a energiei electrice, până la normalizarea regimului hidrologic, şi nici nu a luat măsuri în vederea renegocierii preţurilor, cu consecinţă înregistrării unei pierderi financiare considerabile de către SC Hidroelectrica SA.

Simona Milos
 
12.01.2015

Cel mai "deştept băiat" din energie a pierdut procesul cu Hidroelectrica

Contestaţia Energy Holding la denunţarea contractului cu producătorul de energie hidro, respinsă, din nou, ca neîntemeiată de Tribunalul Bucureşti
Remus Borza: "Hidroelectrica le va cere daune în instanţă pentru prejudiciul adus prin exercitarea cu rea credinţă a căilor de atac"
Hidroelectrica a obţinut, la finele săptămânii trecute, o nouă victorie importantă împotriva celebrilor "băieţi deştepţi" din energie. Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de Energy Holding împotriva măsurii Euro Insol, administratorului judiciar al Hidroelectrica, care a denunţat contractul de vânzare - cumpărare a energiei electrice încheiat, în 2004, între furnizorul privat şi producătorul de energie hidro.
Hidroelectrica a anunţat, vineri, într-un comunicat că instanţa a obligat Energy Holding la plata către Hidroelectrica a tuturor cheltuielilor de judecată, în sumă de 412.825,20 de lei.
Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, a declarat pentru ziarul BURSA: "Este o victorie importantă a companiei în lupta cu «băieţii deştepţi» din energie. Hidroelectrica a intrat în insolvenţă pe 20 iunie 2012, proces din care a ieşit un an mai târziu. În vara lui 2012, Euro Insol a început negocierile cu toţi partenerii contractuali din contractele de vânzare a energiei electrice, în scopul alinierii preţului la cel practicat pe pieţe, unde energia era tranzacţionată la tarife duble faţă de cele din contracte. Vânzarea de energie electrică la preţurile din contracte a generat pentru Hidroelectrica, doar în perioada 2006 - 2012, o pierdere cumulată de 4.874.746.999 lei (aproximativ 1,1 miliarde euro). Energy Holding, Alpiq Romenergy, Alpiq RomIndustries, EFT România, EFT AG au atacat în instanţă decizia denunţării contractelor şi au formulat opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei. Tribunalul a respins cererile lor, iar traderii de energie au făcut recurs la Curtea de Apel".
Domnia sa ne-a amintit că în februarie 2014 Curtea de Apel a admis recursurile, inclusiv cele la deschiderea procedurii, şi a retransmis dosarele spre rejudecare la Tribunalul Bucureşti. Astfel, Hidroelectrica s-a întors în insolvenţă.
Reprezentantul Euro Insol apreciază: "Hidroelectrica a câştigat şi în rejudecare acest proces deschis de Energy Holding. Este primul din seria celor care vor fi rejudecate de Tribunalul Bucureşti. Contestaţiile celorlalţi traderi de energie cu care Hidroelectrica a avut contracte negociate direct, inclusiv opoziţiile la deschiderea procedurii insolvenţei, au termen miercuri, pe 14 ianuarie. Aceşti furnizori nu realizează că, la un moment dat, li se vor cere daune pentru exercitarea cu rea credinţă a căilor de atac, la care au dreptul prin lege. Dacă Hidroelectrica nu se întorcea în insolvenţă în urmă cu aproximativ un an, acum compania era deja listată la Bursa de Valori Bucureşti şi ar fi avut la dispoziţie un capital important, pe care să îl folosească pentru investiţii. Traderii au ţinut în loc Hidroelectrica un an de zile şi i-au adus şi prejudicii de imagine. După ce vom câştiga toate procesele cu ei, Hidroelectrica le va cere daune în instanţă pentru prejudiciul adus, prin exercitarea cu rea credinţă a căilor legale de atac. Hidroelectrica este una dintre cele mai importante companii ale statului, care a devenit jucător regional pe piaţa de energie, şi trebuie să înţeleagă toată lumea că orice atac la Hidroelectrica este un atac la statul român".
În perioada de derulare a contractului dintre Hidroelectrica şi Energy Holding, diferenţa dintre valoarea preţului mediu anual al Pieţei Zilei Următoare (PZU) şi valoarea contractuală a preţului energiei livrate furnizorului privat a generat, în perioada 2006 - 31 mai 2012, o pierdere de 1.441.038.270 lei, potrivit Euro Insol. Prin denunţarea contractului cu Energy Hoding, Hidroelectrica a obţinut, până în prezent, venituri suplimentare de 330.000.000 lei, ceea ce a permis companiei să înregistreze un profit record de peste 1 miliard de lei în 2014, a mai declarat domnul Borza.
Euro Insol şi Hidroelectrica au fost apărate în instanţa de avocaţii de la Borza şi Asociaţii, respectiv Stănescu, Miloş, Dumitru şi Asociaţii, iar Energy Holding a fost apărată de Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii.

Strategia-juridica
 
29.10.2014

Strategia juridică, finalizată.
Cu ce avocați se luptă Borza să salveze Hidroelectrica

Într-un un top al litigiilor companiilor din sectorul energetic, Hidroelectrica ar deține de departe primul loc. Administratorul juridic Remus Borza Borza număra, la un moment dat, 75 de contestaţii, doar ale traderilor de energie. Soarta companiei depinde practic de rezultatele investigațiilor Comisiei Europene și ale Consiliului Concurenței, precum și de deciziile instanțelor judecătorești în ce privește litigiile dintre Hidroelectrica și traderii/furnizorii de energie.
Avocații au rol cheie într-un război juridic, de proporții, declanșat în anul 2012. Administratorul Borza, de profesie avocat, știe foarte bine acest lucru, el schimbând în mai multe rânduri avocații, pe parcursul insolvenței, cu scopul de a câștiga procesele cu așa-numiții “băieți deștepți” din energie.
Cu ce avocați lucrează Remus Borza, în prezent, la Hidroelectrica? Este compania pregătită să țină piept băieților deștepți de energie, care au angajat – în apărarea lor – cele mai mari case de avocatură? La acest moment, Hidroelectrica este reprezentată juridic de mai multe case de avocatură. Comitetul Creditorilor s-a întrunit, în două ședințe pe parcursul lunii septembrie, și – în urma analizei a șase oferte ale unor case de avocatură cărora administratorul judiciar le-a transmis cereri de ofertă – au decis ca Hidroelectrica să meargă pe mâna avocaților de la Leaua și Asociații. Aceștia vor reprezenta interesele Hidroelectrica în soluţionarea disputelor contractuale, se precizează într-un document consultat de BizEnergy. Pentru serviciile prestate, Hidroelectrica va achita un onorariu total în suma de 360.000 euro plus TVA firmei Leaua și Asociații.
. La reuniunea din 29 septembrie, același Comitet al Creditorilor a aprobat încheierea contractului cu Eversheds Lina & Guia, societate civilă profesională de avocaţi, având ca obiect asistența juridică în negocierile purtate de Hidroelectrica cu parteneri contractuali pentru un număr de 12 contracte de tip EFET, se menționează în raportul administratorului judiciar. Onorariu pentru aceste servicii este de 8.000 euro plus TVA.
Totodată, firma Ceparu și Irimia va oferi Hidroelectrica consultanță, asistență și reprezentare juridică atât în procedura necontencioasă, cât și în eventualele litigii legate de atribuirea si de executarea contractelor de achiziţie publică în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. Onorariul aprobat pentru avocații de la Ceparu și Irimia este de 75 euro + TVA/ora pentru un număr de 10 ore/lună. În situația în care sunt necesare ore suplimentare, onorariul este de 50 euro plus TVA pentru fiecare ora care depăşeşte numărul de 10 ore precizat anterior.
Avocații SMDA trebuie să scoată Hidroelectrica victorioasă din procesele cu “băieții deștepți”
Strategia de atac în cazul celor 14 procese aflate pe rol cu “băieții destepți” din energie a fost deja stabilită de avocații de SCA Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații – SMDA, care lucrează cu Hidroelectrica din luna august a.c. Potrivit contractului încheiat cu Hidroelectrica, ei vor acorda asistență juridică și vor reprezenta interesele companiei în ce privește contestațiile formulate împotriva Tabelului preliminar al creanţelor Hidroelectrica, respectiv împotriva măsurii denunţării contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Companiile care au obţinut de la Curtea de Apel, în 25 februarie 2014, admiterea recursurilor pe care le-au formulat sunt: Alpiq, Energy Holding, EFT, Andritz Hydro, Alro, Elsid Titu, dar şi Direcţia de Venituri şi Buget din Sectorul 2 al Capitalei. Acestea au atacat la Curtea de Apel măsura administratorului judiciar de a nu le recunoaşte creanţe de 1,3 miliarde lei, reprezentând daune pentru denunţarea contractelor directe de cumpărare a electricităţii de la Hidroelectrica.
Onorariul fix stabilit pentru SMDA, aprobat de Comitetul Creditorilor Hidroelectrica, este de 150.000 Euro plus TVA. Dacă va soluționa cauzele în fond, societatea va primi 75.000 Euro, iar pentru soluționarea cauzelor în recurs – încă 75.000 Euro.
Avocații sârbi de la Zivko vic Samardzic, asistență juridică pentru firma din Serbia
Hidroelectrica a primit asistență juridică și din partea Zivko vic Samardzic, societate de avocaţi din Serbia, pentru înființarea și înregistarea unei societăți cu răspundere limitată – persoană juridică sârbă, având ca asociat unic Hidroelectrica, cu obiect de activitate – comerţul cu energie electrică. Obiectul contractului încheiat între cele două societăți constă și în definirea actului constitutiv al societății, licenţierea companiei la Autoritatea de reglementare din Serbia și asigurarea sediului social. Pentru aceste servicii, Zivko vic Samardzic a primit 2.500 euro, respectiv 1.500 euro pentru înregistarea companiei și 1.000 euro pentru obţinerea licenţei de trading.

Strategia juridica
 
08.09.2014

Războiul juridic, la apogeu! Toamnă decisivă pentru Hidroelectrica

În această toamnă, sunt șanse să aflăm care va fi soarta companiei Hidroelectrica. Investigațiile Comisiei Europene și Consiliului Concurenței sunt pe ultima sută de metri – rezultatele vor fi anunțate până la finele lunii octombrie, urmează ca instanța judecătorească, în baza pledoariilor avocaților, să soluționeze litigiile dintre Hidroelectrica și traderii/furnizorii de energie.
Cu toate măsurile întreprinse de administratorul judiciar Remus Borza pe parcursul anilor de insolvență, cu efecte asupra activității companiei, ce se va întâmpla cu producătorul de energie depinde, în fapt, de rezultatele zecilor de procese aflate în derulare în Instanță, avocații fiind pioni cheie într-un război juridic, de anvergură, declanșat în 2012.
Avocații – pionii principali în războiul juridic dintre Hidroelectrica și „băieții deștepți”
De la intrarea în insolvență a producătorului de energie, asistăm la un război juridic spectaculos, între Hidroelectrica și „băieții deștepți”, una dintre părțile implicate fiind și sindicatele, care apără interesele salariaților, în speță foștilor angajați. Pe de o parte, traderii/furnizorii de energie – așa-zișii “băieţi deştepţi din energie” – și-au angajat avocați de top, prestațiile acestora aducând câștig de cauză clienților acestora, un rezultat notabil fiind reintrarea Hidroelectrica în insolvență.
Tot avocații “băieților deștepți” din energie au blocat în instanță investigația Consiliului Concurenței – CC privind Hidroelectrica. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat – în repetate rânduri – că investigația CC a fost tergiversată din cauza blocării accesului la anumite documente de către avocații traderilor. CC analizează dacă contractele încheiate de Hidroelectrica cu traderi/furnizori energie electrică pe termen lung au închis piața, au fost anticoncurențiale în sensul blocării pieței prin împiedicarea intrării pe piață a unor actori noi. Într-un interviu acordat BizEnergy, președintele Consiliului Concurenței, a declarat: ”După ce am fost blocați un an de zile de una dintre firmele de avocatură, care a contestat dreptul Consiliului Concurenței de a se folosi de documentele ridicate în timpul inspecției inopinate, am avut câștig de cauză la Curtea de Apel și Înalta Curte și putem acum lucra la această investigație pe care ne-am propus să o finalizăm în câteva luni ( toamna 2014 – n.r.)”.
Rezultatele anchetelor Comisiei Europene și Consiliului Concurenței, mult așteptate de toată lumea, vor influența procedurile juridice, dar și soarta Hidroelectrica. Surse autorizate susțin că investigația Comisiei Europene privind contractele încheiate între Hidroelectrica și mari consumatori de energie, respectiv furnizori privați de energie, dacă au reprezentat sau nu ajutor de stat, va fi finalizată până la sfârșitul lunii octombrie 2014 ( dată la care expiră mandatul Comisiei Barosso). Tot în această perioadă, vom afla și rezultatele anchetei Consiliului Concurenței, potrivit acelorași surse.
Avocații au luat în calcul toate scenariile, inclusiv rezultatele celor două investigații, și sunt pregătiți să acționeze în consecință, firesc – în interesul clienților lor.
Tabloul avocaților care lucrează pentru ambele tabere este impresionant, miza războiului juridic fiind pe măsură: viitorul Hidroelectrica, interesele traderilor/furnizorilor de energie, interesele angajaților companiei și, de ce nu, câștigurile – deloc de neglijat ale avocaților.
Așadar, de partea furnizorilor/traderilor de energie sunt avocații de la Schoenherr şi Asociaţii – pentru Alpiq Romenergie şi Alpiq Romindustries, respectiv Ţuca Zbârcea & Asociaţii – pentru Energy Holding, Grigorescu Ștefănică – pentru Andritz Hydro GMBh Ravensburg. Administratorul Borza a numărat, la un moment dat, 75 de contestaţii ale traderilor de energie, care se impuneau a fi soluţionate.
Hidroelectrica merge pe mâna SCA Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații și plătește 150.000 euro pentru soluționarea a 14 litigii
De cealaltă parte, după pierderea procesului care a readus starea de insolvență, Hidroelectrica – prin administratorul judiciar, care este de profesie avocat – suține că s-a pregătit juridic să țină piept avocaților, angajați de „băieții deștepți”, cu sprijinul SCA Stănescu, Miloș, Dumitru și Asociații – SMDA.
Avocații de la SMDA și-au început activitatea de mai bine de o lună, cu pregătirea strategiei de atac în cazul celor 14 procese aflate pe rol. Potrivit contractului încheiat cu Hidroelectrica, ei vor acorda asistență juridică și vor reprezenta interesele companiei în ce privește contestațiile formulate împotriva Tabelului preliminar al creanţelor Hidroelectrica, respectiv împotriva măsurii denunţării contractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Companiile care au obţinut de la Curtea de Apel, în 25 februarie 2014, admiterea recursurilor pe care le-au formulat sunt: Alpiq, Energy Holding, EFT, Andritz Hydro, Alro, Elsid Titu, dar şi Direcţia de Venituri şi Buget din Sectorul 2 al Capitalei. Acestea au atacat la Curtea de Apel măsura administratorului judiciar de a nu le recunoaşte creanţe de 1,3 miliarde lei, reprezentând daune pentru denunţarea contractelor directe de cumpărare a electricităţii de la Hidroelectrica.
Onorariul fix stabilit pentru SMDA, aprobat de Comitetul Creditorilor Hidroelectrica, este de 150.000 Euro plus TVA. Dacă va soluționa cauzele în fond, societatea va primi 75.000 Euro, iar pentru soluționarea cauzelor în recurs – încă 75.000 Euro.
Potrivit datelor publicate pe site-ul societății de avocatură, SMDA a câștigat, de patru ori consecutiv, trofeul pentru Excelență în Insolvență, “pentru performanțele obținute în activitatea de recuperare și valorificare eficientă a creanțelor în procedura insolvenței și pentru că nu s-au rezumat la a reprezenta clienții în fața instanțelor, ci au acționat în calitate de consultanți,pentru creativitatea și eficiența de care au dat dovadă în soluționarea unor dosare complexe pentru clienți”.
Conea Lorena Nicoleta – avocat ”in house” la Hidroelectrica
Avocata desemnată să supravegheze și coordoneze activitatea juridică a companiei este Conea Lorena Nicoleta. Începând cu luna mai 2014, timp de un an, aceasta va acorda asistență juridică companiei și o va reprezenta în fata instanțelor judecătoreşti, precum și a instituțiilor publice. Totodată, va asigura asistență juridică în negocierea contractelor comerciale și în redactarea notificărilor comerciale ale Hidroelectrica. Pentru serviciile prestate, av. Conea va primi 3.500 euro/lună și încă 1.000 lei/lună pentru cheltuieli combustibili în vederea deplasărilor în interesul companiei, au aprobat creditorii Hidroelectrica.

Razboiuljuridic
 
03.07.2013

Am fost premiați, din nou, pentru Excelența în Insolvență

La ediția din acest an a Galei Avocați de top organizată de FinMedia, SMDA a câștigat pentru al patrulea an consecutiv trofeul pentru Excelență în Insolvență: „Pentru performanțele obținute în activitatea de recuperare și valorificare eficientă a creanțelor în procedura insolvenței, pentru că nu s-au rezumat la a reprezenta clienții în fața instanțelor, ci au acționat în calitate de consultanți,pentru creativitatea și eficiența de care au dat dovadă în soluționarea unor dosare complexe pentru clienți – societăți bancare, se acordă premiul pentru Excelență în Insolvență firmei de avocatură SMDA - o societate care își desfășoară întreaga activitate la înalte standarde de excelență și etică, fapt pentru care este nelipsită de pe podium la fiecare ediție a acestei gale” - au declarat organizatorii în cadrul Galei.
Cel de-al patrulea trofeu dovedește o dată în plus constanța performanțelor echipei SMDA și le mulțumim tuturor colegilor pentru seriozitatea și profesionalismul cu care abordează fiecare dosar.
Însă, nu am fi obținut acest premiu fără clienții noștri care au avut mereu încredere în noi și ne-au considerat adevărați parteneri. Suntem convinși că această relație de parteneriat este un element cheie al succesului și tocmai de aceea, acest trofeu este în aceeași măsură al echipei SMDA, cât și al clienților societății noastre. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm că vom scrie împreună noi povești de succes.

Gala FinMedia
 
26.04.2013

SMDA a câștigat procesul pentru Centrofarm

Centrofarm a câștigat procesul împotriva SN Plafar privind marca de retail Plafar. După ce, inițial, Tribunalul București a dispus anularea cesiunii parțiale de marcă dintre SN Plafar și Centrofarm, în cadrul procedurii de insolvență a SN Plafar, Curtea de Apel București a admis recursul Centrofarm. Astfel, marca parțială Plafar pe activitatea de retail rămâne în patrimoniul Centrofarm în mod irevocabil.
Centrofarm a cumpărat această marcă în anul 2008, investind sume importante de bani în promovarea brandului printr-un nou concept de magazine moderne, binecunoscute prin prezența în marile centre comerciale din întreaga țară. În acest proces, care a durat peste 2 ani, Centrofarm a fost reprezentată de SMDA, una dintre cele mai de success firme de avocatură din România, deținătoare a Premiului pentru Excelență în Insolvență în ultimii trei ani.

firma Centrofarm
 
12.04.2013

Am câștigat recursul pentru Euroinvest Intermed

SMDA a câștigat recursul împotriva sentinței de deschidere a procedurii insolvenței formulată de 3 societăți de construcții împotriva Euroinvest Intermed, deținătoare a Centrulului comercial Grand Arena din sudul Capitalei. Drept urmare, începând cu data de 12.04.2013, compania Euroinvest Intermed nu mai este în insolvență prin decizia irevocabilă a Curții de Apel București.
„Ne bucurăm că instanța superioară reprezentată de Curtea de Apel București a admis recursul, modificând în tot sentința Tribunalului București în sensul admiterii contestației debitorului și respingerii cererii introductive a creditorului. Este evident faptul că Euroinvest Intermed nu este o societate în stare de insolvență, atâta timp cât nu are datorii scadente față de furnizori, bănci sau bugetul de stat, iar cifra sa de afaceri anuală este de ordinul milioanelor de Euro. În speța de față nu este vorba despre un refuz de plata al debitoarei datorat lipsei de lichidități, ci este vorba despre creanțe litigioase și controversate pentru a căror analiză era necesară administrarea unui probatoriu complex, analiza care excede competența de soluționare a instanței de insolvență, fapt sesizat de către Curtea de Apel”.

grand-Arena
 
05.01.2013

Centrofarm

SMDA reprezintă în fața instanțelor judecătorești firma Centrofarm în vederea menținerii calității acestuia de deținător al mărcii Plafar și a unităților cu același nume, specializate în comercializarea produselor naturiste.

firma Centrofarm
 
20.12.2012

Euroinvest Intermed

SMDA reprezintă în fața instanțelor judecătorești firma Euroinvest Intermed, deținătoare a Centrulului comercial Grand Arena din sudul Capitalei în procesul privind admiterea cererii de intrare în insolvență a Centrului comercial formulată de 3 societăți de construcții.

grand-Arena